đồng hồ citizen hiệu

Làm thế nào để nhận biết đồng hồ hiệu citizen và đồng hồ fake citizen

Đồng hồ hiệu citizen và đồng hồ fake citizen có gì giống và khác nhau để ta phân biệt được. Làm thế nào...