Giấy chứng nhận chất lượng đồng hồ nào có giá trị nhất?
Kiến thức đồng hồ

[VIDEO] Giấy chứng nhận chất lượng đồng hồ nào có giá trị nhất?

Đăng ngày 25/02/2017

Giấy chứng nhận chất lượng đồng hồ nào có giá trị nhất?

Sự phát triển mạnh mẽ của các cỗ máy thời gian kéo theo yêu cầu về những tổ chức, hiệp hội làm công tác kiểm tra, thẩm định về chất lượng thực sự của những cỗ máy thời gian.

Và những tấm giấy chứng nhận chất lượng đồng hồ chính là kết quả cuối cùng mà mọi chiếc đồng hồ nhận được sau khi trải qua hàng loạt những thử thách khác nhau.

Những chứng nhận chất lượng đồng hồ thì không chỉ có một loại, mỗi loại lại có những tiêu chí riêng.

Hãy thử so sánh và tìm ra đâu là loại chứng nhận có giá trị nhất.

Bài viết liên quan