Quái thú GShock vs 1,2 tấn
Đánh giá đồng hồ

Quái thú GShock vs 1,2 tấn

Quái thú Casio GShock vs 1,2 tấn !   Bất bình với lời rêu rao đầy kiêu hãnh của Casio về một chiếc đồng hồ chịu được sức cán của cả 1 chiếc ô tô. Xchallenge đã lựa chọn GShock là đối tượng thách thứ
Xem thêm